Satja Yoga - spletno mesto

Oblikovanje / Spletno mesto
Svoje telo zaznavamo in čutimo od znotraj navzven, usklajujemo zavestno dihanje z gibanjem, obvladujemo um in preko spoznavanja negativnih vzorcev le te spreminjamo. Vse z namenom preventive za fizično zdravje, srečnejše počutje in osebno rast.
Satya Yoga studio ima estetsko in funkcionalno digitalno rešitev, ki omogoča, da svoje poslanstvo predstavlja dostopno v svojem okolju.
''Svoje izkušnje in znanje želim deliti naprej. Želim spodbujati ljudi k spoznavanju samih sebe z namenom doseganja psiho-fizičnega zdravja, osebnega zadovoljstva, širine duha in Zavesti.’' Sonja Velkavrh “Yoga Teacher”