Lilly&Val

Aplikacija ima izobraževalno funkcijo, saj pomaga otrokom, da se učijo varnejše poti v šolo, spoznajo prometne predpise, pravila in prometno kulturo. Cilji te aplikacije so zagotoviti boljšo preglednost varnih načrtov poti in najti nove načine za vključitev otrok v promet. Aplikacija Lilly & Val povezuje otroke, starše, šole, občino in lokalno okolje.
Aplikacija povečuje varnost otrok, ki hodijo v šolo in iz nje, in jih izobražuje o prometni kulturi z igrami in inovativnim sodelovanjem. Predstavlja tudi takojšnjo komunikacijo o prometu in položaju poti do šole.
Šolske poti so vedno bile del vsakdana otrok. Z modernimi metodami lahko strokovno pregledamo bolj varne poti, jih označimo, digitaliziramo ter prenesemo v aplikacijo. S tem omogočimo staršem in otrokom boljši pregled nad prometom v času prihoda in odhoda iz šole. Hkrati smo v projekt vključili vse slovenske občine ter AVP - Slovensko agencijo za varnost prometa. Mobilna aplikacija je dobila spletno različico, kjer lahko enostavno preko računalnika pogledamo, kje so bolj varne poti in kako se lahko otroci izognejo nevarnejšim delom poti.