KD Skladi Aplikacija

Aplikacija omogoča prilagoditve za različne tipe vlagateljev in hitro spremembo naložbene strategije. Skupaj z odlično podporo strankam postane pravo orodje za izzive današnjih hitrih sprememb na kapitalskih trgih.
Hitra dostopnost do pomembnih informacij iz sveta investiranja je danes ključna za uspešno naložbeno strategijo. KD Skladi aplikacija omogoča strankam enostaven vpogled v njihove naložbe in hitro obveščanje o novostih na trgih. Uporabniška izkušnja, oblikovalska čistost in hitrost delovanja sta bila ključna elementa, ki sta narekovala razvoj in izdelavo aplikacije.
V hitro spreminjajočem okolju je obveščanje o novostih na trgu in naložbah pomembna pridobitev za njihove stranke.
Stranke lahko enostavno pregledujejo posamezne naložbene portfelje in sklade. Nasvet upraviteljev strankam pomaga pri odločitvah o nadaljnih korakih pri investiranju.
Danes je dostopnost do pomembnih informacij iz sveta investiranja ter varčevanja ključna za uspešno naložbeno strategijo.