KD Group

Družba KD Group že več kot 20 ostaja ena najbolj cenjenih in prepoznanih finančnih skupin v Sloveniji in državah jugo-vzhodne evrope. Spletna stran omogoča hiter pregled nad dejavnostmi, ki jih družba upravlja: Zavarovalništvo, sklade in individualno upravljanje premoženja.
Želja naročnika je bila enostavna in pregledna spletna stran, ki bo uporabniku nudila hitri pregled poslovanja družbe in obenem izražala vrednote, ki so v jedru poslovanja družbe. Čudovite fotografije, so delo priznanega fotografa Arneja Hodaliča.
Izdelali smo elegantno in uporabno mobilno različico spletne strani, kjer so zbrane najbolj pomembne informacije o družbi in njeni dejavnosti. Za vlagatelje je pomembno, da lahko hitro in enostavno najdejo potrebne informacije o družbi, vrednotah in njenem poslovanju.