Pravno obvestilo

Nahajate se na uradni spletni strani podjetja Mugo d.o.o., Litostrojska 40b, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU (»Mugo« ali "podjetje Mugo). Zahvaljujemo se za Vaš obisk na naši spletni strani in Vam želimo prijetno brskanje. Z namenom zagotavljanja pravilne uporabe in razumevanja gradiva, objavljenega na spletni strani ter celotne vsebine, vas prosimo, da preberete in upoštevate predmetno obvestilo. Vse informacije na tej spletni strani so podvržene obvestilom o omejitvi odgovornosti, o avtorskih pravicah ter varstvu osebnih podatkov, kot sledi iz nadaljevanja. Z obiskom spletne strani Mugo ali kateregakoli njenih delov soglašate s pogoji in omejitvami, vsebovanimi v tem pravnem obvestilu. V kolikor z njimi delno ali v celoti ne soglašate, predlagamo, da ne brskate po spletni strani Mugo ali je drugače uporabljate.

Omejitev odgovornosti

V kolikor ni izrecno navedeno drugače, so vse in vsakršne informacije na spletni strani namenjene izključno informativni uporabi in ne ustvarjajo nikakršnih pravnih učinkov. Podjetje Mugo si prizadeva, da bi bili podatki na spletni strani vselej ažurni in pravilni, vendar lahko informacije kljub temu vsebujejo napake in pomanjkljivosti, za katere podjetje Mugo ne prevzema nikakršne odgovornosti. Čeprav se podjetje Mugo trudi, da bi bilo motenj zaradi tehničnih napak čim manj, jih žal ni mogoče v celoti izključiti. Podjetje Mugo ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, povzročeno z delovanjem, nepravilnim delovanjem, nedelovanjem ali nemožnostjo dostopa do te spletne strani.

Podjetje Mugo sme po lastni presoji in ob vsakršnem času ter brez predhodnega opozorila ali obvestila delno ali v celoti prestaviti, spremeniti ali odstraniti svojo spletno stran in ne nosi odgovornosti za morebitne s tem povezane posledice. Nekateri proizvodi, informacije o proizvodih ter njihova pojavna oblika na spletni strani so prikazani zgolj v informativne namene. Posledično se lahko razlikujejo od dejanskih proizvodov ali informacij o proizvodih. Vsi proizvodi niso na voljo v vseh državah, v nekaterih pa so na razpolago zgolj z določenimi specifikacijami oz. konfiguracijami. Dejanski podatki o določenem produktu ter njegovi dostopnosti in specifikacijah v posamični državi so na razpolago pri podjetju Mugo ali pooblaščenem lokalnem prodajalcu. Podjetje Mugo si izrecno pridržuje pravico do spremembe specifikacij glede modela, opreme in dobave po lastni presoji in brez vnaprejšnjega obvestila.

Spletna stran Mugo lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Podjetje Mugo ne prevzema odgovornosti za vsebino, pravilnost, dostopnost, varnost ali kakršenkoli drug vidik takšne spletne stani, na katero se dostopa preko zunanje povezave s spletne strani Mugopapers.com.

To obvestilo o omejitvi odgovornosti ni namenjeno omejevanju morebitne odgovornosti podjetja Mugo, ki bi bilo v nasprotju z veljavno zakonodajo ali izključitvi odgovornosti v primerih, ko le ta po zakonu ne more biti izključena.

Avtorske in druge pravice

Celotna vsebina spletne strani Mugopapers.com, vključno, vendar ne omejeno, na tekste, grafično obliko, podobe, fotografije, datoteke (avdio in video posnetki, animacije in podobno) ter njihova postavitev so predmet zaščite avtorske pravice, pravic industrijske lastnine in/ ali drugih pravic.

Znamke, uporabljene na spletni strani Mugopapers.com, vključno z znaki in simboli družbe, so podvrženi avtorskopravni zaščiti, kot tudi zaščiti iz naslova znamk podjetja Mugo ali tretje osebe, ki podjetju Mugo dovoljuje uporabo takšnih znamk. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja podjetja Mugo je prepovedano vsakršno reproduciranje, tehnična ali druga obdelava, prevajanje ali kakršnakoli drugačna uporaba materialov na tej spletni strani.

Promocijsko gradivo, objavljeno na spletni strani je namenjeno zasebni domači rabi ter se brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja podjetja Mugo ne sme uporabiti ali razširjati z drugačnim namenom ali v kakršnekoli druge komercialne namene. Kadar se za uporabo gradiva zahteva pridobitev predhodnega soglasja, takšno soglasje nadomešča splošno soglasje iz tega obvestila in natančno opredeljuje vsakršno omejitev uporabe. V vsakem primeru rabe omenjenega gradiva, slednje ne sme biti na noben način spremenjeno ter mora vključevati navedbo vira ter podatke o avtorski in/ali drugih pravicah podjetja Mugo.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Mugo se zaveda pomena varstva osebnih podatkov, zato deluje skladno z vsemi zakonskimi zahtevami in uporablja programsko opremo in tehnična sredstva z namenom zagotavljanja varstva in preprečevanjem nepooblaščene uporabe osebnih podatkov.

Z namenom omogočanja učinkovitejšega brskanja se lahko ob obisku spletne strani Mugo.si na računalnik, preko katerega se dostopa na spletno stran, naložijo "piškotki". »Piškotke« je mogoče izključiti v nastavitvah brskalnika ter kljub temu brskati po spletni strani, vendar je v tem primeru uporaba določenih funkcij omejena. Ne glede na navedeno pa podjetje Mugo,d.o.o. ne more zagotavljati varstva osebnih podatkov na drugih spletnih straneh, vključno s tistimi, do katerih se dostopa preko zunanje povezave, navedene na spletni strani Mugo.si.

Dostop do nekaterih vsebin na spletni strani je mogoč le z navedbo določenih osebnih podatkov (npr. kontaktni obrazec). V teh primerih se uporabnik seznani z obvestilom o varstvu osebnih podatkov ob vstopu na zadevni del spletne strani.

Veljavno Pravo

Ta spletna stran (vključno s Pravnim obvestilom) se presoja po slovenskem pravu. Za obravnavo vseh sporov v zvezi s to spletno stranjo so izključno pristojna slovenska sodišča. V primeru, da na spletni strani opazite kakršnekoli napake ali netočnosti oz. se vam porajajo kakršnakoli druga vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom, smo vam za pojasnila na razpolago na info@Mugopapers.com ali drugih objavljenih kontaktnih podatkih.